ขอเชิญร่วมงาน “Minitab Insights Event Thailand | 2019” : 12 กันยายน 2562

Minitab ซอฟแวร์ทางสถิติที่หลายๆบริษัทชั้นนำระดับโลกเลือกใช้เพื่อแก้ปัญหาและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าในข้อมูลด้วย ชุดเครื่องมือการวิเคราะห์ทางสถิติและเครื่องมือปรับปรุงกระบวนการที่ครอบคลุมและดีที่สุด เป็นเวลามากกว่า 40 ปีที่ Minitab ได้ช่วยองค์กรต่างๆในการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพ

พบกับก้าวต่อไปของ Minitab โดย Mr.Jeffrey T. Slovin, Chief Executive Officer from Minitab

และร่วมแบ่งปันประสบการณ์โดยวิทยากรรับเชิญ Mr.Ming Dong จาก Minitab, คุณรัฐพงษ์ ยอดสีมาและคุณปณิธิ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา จาก บริษัท โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ตัวแทน Minitab ประเทศไทย

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, ผศ.ดร.ชุมพล ยวงใย, คุณบดีพล รุ่งเรืองธรรมและคุณเอกวิทย์ ศรีมหาปรีชาวงศ์ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ การใช้งาน Minitab และกรณีศึกษา